Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg fremover?

Boligmarkedet har lenge vært en pengemaskin for mange nordmenn. For førstegangskjøpere er imidlertid situasjonen en helt annen. Blir det noe enklere å komme seg inn i fremtiden?

Det norske boligmarkedet har opplevd kraftig vekst over lengre tid. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har verdien på leiligheter steget med hele 81% de siste ti årene, og går vi 20 år tilbake i tid kan vi se at prisene har tredoblet seg.

Rykende fersk prisstatistikk viser at trenden fortsetter. Boligprisene fikk en sterk oppgang også i januar. Mer om det senere.

Det internasjonale pengefondet (IMF) mente i mai 2019 at norske boliger er overpriset, og peker særlig på at den økende gjeldsgraden er bekymringsverdig. Eiendom Norge utarbeider boligprisstatistikk og tror utfordringene vil stå i kø for boligmarkedet på 2020-tallet.

– På 2020-tallet må vi ta debatten om innretningen av den norske boligbeskatningen med tanke på både fordeling, bærekraft og finansiell stabilitet. Høye boligpriser har gjort mange i Norge rike, men høye boligpriser gjør oss også fattigere, skriver direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen.

Det er ikke mulig å forutse hvordan prisene vil utvikle seg. Det vi kan gjøre, er å se nærmere på det som styrer boligprisene. Her er det viktigste du bør være klar over akkurat nå.

Renten har økt

Lavt inflasjonspress har gitt oss ekstremt lave renter de siste ti årene. Det siste året har imidlertid rentene steget sakte, men sikkert. 19. september i fjor kom den hittil siste økningen, da Norges Bank satte opp styringsrenten for tredje gang i 2019. Isolert sett har slike renteøkninger en negativ effekt på boligprisene. Samtidig er kjøpekraften solid, med et stabilt godt arbeidsmarked og god lønnsvekst. Renteoppgangen vil derfor neppe gi noen særlige utslag på kort sikt. Både SSB og Norges Bank har tro på at renten vil holde et stabilt nivå de neste tre årene, med en boliglånsrente rundt 3,5 prosent.

Stort utbud av boliger

Byggeaktiviteten har vært svært høy de siste årene. Hittil har det vært en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som har gitt en forholdsvis flat prisutvikling. Det blir imidlertid interessant å se om etterspørselen klarer å henge med i 2020.

Rekordmange ferdigstilte nybygg var til salgs i fjor. Det resulterte i en vekst i salg av bruktboliger. De som har kjøpt nybygg, må selge boligene de har bodd i til nå. Boligmarkedet vil preges av dette også fremover, siden mange nye boliger er forventet å stå ferdig også i 2020.

I følge prognoser Dagens Næringsliv har hentet inn, tror ekspertene likevel på en boligprisvekst på tre prosent i 2020.

Nytt gjeldsregister

Nordmenn ligger helt i verdenstoppen på gjeld, og over 300.000 nordmenn har i dag betalingsanmerkninger. 1. juli 2019 ble det nye gjeldsregisteret innført. Det gir bankene full oversikt over hva vi skylder, men også hva vi har i såkalt sovende kreditt – altså ubrukt kredittramme, for eksempel i ulike kredittkort. Gjeldsregisteret kan føre til en kortsiktig innstramming i kreditten, noe som potensielt kan ramme boligmarkedet.

Usikkerhet i verden

Usikkerhet i verden utgjør kanskje den største risikoen for boligmarkedet akkurat nå. I dag er det spesielt Brexit og de økte spenningene mellom Kina og USA som er de største spørsmålstegnene. Storbritannia er vårt største eksportmarked, og dersom britene går ut av EU uten en handelsavtale kan det ramme norsk næringsliv hardt. Norge signerte en overgangsavtale med britene 28. januar 2020, og regjeringen har nå et snaut år på seg til å forhandle frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Dette er forhold vi ikke har kontroll på, men like fullt noe som kan smitte over på boligprisene i her til lands.

Tenk langsiktig

I sum har fjorårets renteøkninger, det store utbudet av boliger, nordmenns gjeld og stormaktenes handelskonflikter bidratt til å dempe noe av optimismen i boligmarkedet. Men det er viktig å huske at investering i bolig er en langsiktig investering.

Prisveksten på boliger har kanskje flatet noe ut det siste året. Men ekspertene er fortsatt optimistiske. Til tross for en rekke usikkerhetsmomenter, stiger prisene videre. Ferske tall fra Eiendom Norge for januar 2020 viser at trenden fortsetter. Boligprisene i Norge er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom mener det er et veldig godt utgangspunkt for boligmarkedet i 2020.

– Tallene fra Eiendom Norge tyder på et marked i god balanse, sier Buraas. Han tror den stabile utviklingen vi har hatt i boligmarkedet de to siste årene vil fortsette i 2020, med god forutsigbarhet for kjøper og selger.

– Tallene vi nå har fått tilsier at vi har et normalt boligår i vente, med en mulig prisvekst på et par prosent i 2020, sier Buraas.

Pilene peker fortsatt oppover for norsk økonomi. Og med de skattefordelene man får ved å eie kontra å leie, er det nok fortsatt mye som taler for å kjøpe fremfor å være i leiemarkedet. 

Om man har et langsiktig perspektiv. Det blir neppe enklere å komme seg inn i fremtiden.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen