De siste sparetrendene i aksjefond

Hvordan er utviklingen for sparing i aksjefond? Hvilke typer er de mest populære, og er det andre ting enn avkastning og risiko som er viktig for investorene?

Target har slått av en prat med spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet for å høre litt om dette.

Glohet indekstrend

I 2019 utgjorde indeksfond halvparten av nytegningene i aksjefond hos Nordnets kunder, og andelen som velger indeksfond er høyere enn noen gang. Det er en utvikling som har pågått lenge i USA, og som nå skyter fart også i Norge.

– Jeg forventer at Nordnets kunder vil kjøpe mer i indeksfond enn i andre aksjefond i år. At indeksfond blir mer populært er noe vi har sett over flere år, og jeg blir mer overrasket hvis trenden snur enn om andelen indeksfond fortsetter å øke, sier Sættem.

Han forteller at kundene er flinke til å undersøke fondenes avkastning og kostnader. Her kommer indeksfond spesielt godt ut. Kundene liker også den enkelheten indeksfond har ved at de skal gjenspeile børsutviklingen i stedet for å lete etter vinneraksjene. 

– Et globalt indeksfond kan man legge i skuffen uten å måtte følge med på hvor god jobb forvalteren gjør eller hvilken region som utvikler seg best, sier Sættem.

Best risikospredning i globale fond

Han viser til at mange undersøkelser konkluderer med at de fleste aktive fond gjør det dårligere enn indeksfond etter at kostnadene er trukket fra.

Unntaket er norske aksjefond, hvor flertallet av de aktivt forvaltede fondene faktisk har gjort det bedre enn indeksfondene. En grunn til det kan være at de fleste selskapene på Oslo Børs er forholdsvis små og følges av færre analytikere enn selskaper på børsene i f. eks. New York og London. Derfor kan det være lettere å finne selskaper som er feilpriset på Oslo Børs.

Det er de globale indeksfondene som er mest populære blant Nordnet-kundene. Oslo Børs utgjør så lite som ca 0,3 prosent av børsverdiene i verden, dermed får man bedre risikospredning ved å kjøpe globale fond i stedet for et fond som kun investerer på Oslo Børs.

Bransjefond i medvind

Bransjefond er også populære. For eksempel har DNB Teknologi levert høy avkastning over mange år og er nå et av de største aksjefondene i Norge. For en del år tilbake var shipping- og offshorefond mest i vinden, men disse sektorene er ikke lenger så ettertraktede. Det viser at man bør følge med på om bransjefondet man har plassert penger i fortsetter å utvikle seg sterkt.

– Er det noen fremtid for aktive forvaltere?

– Ja, det mener jeg absolutt. Kostnadene er på vei ned for aktive fond, og kan ikke falle stort mer for indeksfond. Dermed vil det bli noe lettere for aktive forvaltere å konkurrere med indeks i fremtiden. I tiårene før finanskrisen gjorde små og mellomstore selskaper det gjennomgående noe bedre enn store. Kommer denne trenden tilbake, er det også til fordel for aktive fond.

Stadig mer fokus på bærekraft

Blant Nordnets kunder i Norden økte investeringene i bærekraftige fond fra 9 til 16 milliarder kroner i 2018 . Fjorårstallene er ennå ikke klare, men volumet i slike fond økte ifølge Sættem kraftig også i 2019.

– Bærekraft har blitt en viktig faktor for mange sparere når de skal velge fond, spesielt blant kvinner og unge menn. Økt fokus på at utviklingen må være bærekraftig, er en trend vi har sett i mange land og bransjer. Vi forventer sterk vekst for denne type fond også i årene som kommer.

Ved å investere i bærekraftige aksjer eller fond kan investorene påvirke hvor høyt selskapene prioriterer å skape bærekraftig utvikling, og de som ikke gjør det risikerer å miste interessen hos investorene. Det siste året har investorene virkelig fått øynene opp for bærekraft, med elbilprodusenten Tesla og det norske hydrogenselskapet NEL som gode aksjeeksempler.

Norge er et foregangsland når det gjelder bærekraftige investeringer og Oslo Børs ble allerede for fem år siden første børs i verden med egen liste for “grønne” obligasjoner. At banker nå tilbyr lavere rente på lån til energivennlige boliger er et annet eksempel på hvordan fokuset på en bærekraftig utvikling brer om seg i finans. De fleste tror denne utviklingen vil bli enda sterkere i årene fremover.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen