BSU-regler 2020: Hva gjelder?

BSU er en gunstig spareform for unge. Her er de viktigste reglene for BSU-sparing.

Hvem kan spare i BSU?

Du kan spare til og med det året du fyller 33 år. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU-konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt. Skatteetaten fraråder at det åpnes BSU-konto om du er under 17 år og ikke har skattbar inntekt.

Hvor mye kan du spare?

Årlig sparebeløp kan ikke overstige 25.000 kroner, og samlet innbetalt beløp på kontoen kan ikke overstige 300.000 kroner. For å komme opp i denne totalsummen må du spare maksimalt beløp i 12 år.

Du er imidlertid ikke nødt til å spare hvert år. Du må også huske på rentegevinstene. I dag er det flere banker som tilbyr BSU-rente opp mot fire prosent.

Har du lest: Hva gjør du når BSU-kontoen er full?

Hva kan du bruke pengene til?

BSU-pengene kan du bruke til å kjøpe bolig du selv skal bo i, eller nedbetale lån på en bolig som du allerede har kjøpt. Dette forutsetter at du har kjøpt og flyttet inn i boligen etter at sparingen startet.

Tar du ut penger fra BSU-kontoen til andre formål må du betale et tillegg i skatt som tilsvarer skattefradragene du har fått. Dersom du ikke har brukt full kvote når du kjøper bolig vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd.

Hvor stort er skattefradraget?

Du får et skattefradrag på 20 prosent for det årlige innskuddet i BSU. Totalt kan du dermed oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, hvorav maks 5.000 kroner på ett år. Ja, du leste rett. Staten gir deg 5.000 kroner årlig, gitt at du fyller kvoten på 25.000 sparte kroner årlig. 

For at du skal ha krav på fradrag, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Merk også at du kun får skattefradrag hvis du betaler skatt. For å få fullt utbytte av ordningen må du ha en skattbar inntekt som utløser mer enn 5.000 kroner i skatt.

Hvordan fungerer sparekontrakten?

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Kontrakten inngår du med banken din, eller en annen spareinstitusjon.

Du kan ikke ha to BSU-konti eller åpne en ny BSU-konto når en tidligere konto er avsluttet. Du kan imidlertid flytte BSU-kontoen fra en bank til en annen, gitt at innskuddsbeløpet overføres direkte mellom bankene.

Hvor lenge kan du spare?

Det er ingen begrensning for antall år, men det er ikke mulig å sette inn nye innskudd på kontoen fra og med det året du fyller 34. Det er imidlertid ikke noe krav om at beløpet må brukes før du er 34 år.

Mange velger å beholde BSU-kontoen også etter at de har kjøpt bolig og passert aldersgrensen. Her er det viktig å være oppmerksom på at banker ofte setter ned renten til vanlig sparekontorente når aldersgrensen passeres

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen