Hva gjør du når BSU-kontoen er full?

BSU er en veldig god spareform for unge som har inntekt og betaler skatt. Men hva gjør du når du har fylt opp BSU-kontoen?

Færre og færre unge benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU), viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Årsakene til dette er mange. Noen mener at den årlige grensen er for lav, mens andre igjen ikke er kjent med spareformen – eller satser på hjelp fra foreldre.

Det er ikke til å komme utenom at BSU er en gavepakke til deg som ønsker deg inn på boligmarkedet. Det er en svært gunstig spareform for deg under 34 år med skattbar inntekt. Før du plasserer pengene dine andre steder er det derfor lurt å dra nytte av alle fordelene i denne spareordningen.

Disse reglene gjelder for BSU-sparing i 2020.

Men hva kan du gjøre du når du har fylt opp kontoen?

Spare i BSU 2.0

BSU 2.0 er et trygt og godt supplement. Kontoen er ment til boligformål, har tilsvarende rente som BSU, men gir ikke skattefradrag for innskudd. Sparer du fullt på BSU og BSU 2.0 vil du ha 600.000 kroner i oppspart egenkapital når du skal kjøpe bolig.

På toppen av dette kommer en ikke ubetydelig rentegevinst. Sjekk og sammenlign renten fra banken din med andre banker sin rente på finansportalen.no

Spare i fond

Stadig flere sparer i fond, og det er særlig unge mennesker som har hatt den største økningen det siste året. Når du velger fond er det viktig å tenke på sparehorisonten. Dersom du har en sparehorisont på 5-10 år kan indeksfond være en god løsning.

Med riktig indeksfond betaler du minst mulig i gebyrer og kan forvente en avkastning på linje med børsen generelt. Det er imidlertid kjedelig om aksjemarkedet får en dårlig periode rett før du skal kjøpe bolig.

Dersom du har en kortere sparehorisont (2-5 år) kan derfor kombinasjonsfond være en bedre løsning. Sparing i kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å ta moderat risiko, men kan tåle verdisvingninger.

Spare i eiendom

Hva med å spare i eiendom? Crowdfunding av eiendom har vokst raskt i Norden de siste årene og nå kommer Norge etter. Crowdfunding går ut på at selskaper henter inn mange mindre pengebeløp fra flere investorer gjennom en digital plattform.

I Storbritannia, Europas suverent største crowdfunding-marked, har plattformer som CrowdcubeSeedrs og Indiegogo over flere år vært avgjørende for landets mange gründerbedrifter.

Nå kommer crowdfunding av eiendom for fullt til Norge. Dette gjør at investeringer i eiendomslån blir mulig for alle. Dersom du har en lang sparehorisont og er villig til å ta noe risiko kan crowdfunding passe for deg.

Vurder å kvitte deg med gjeld

Nordmenn ligger helt i verdenstoppen på gjeld, og ifølge Finanstilsynet utgjør gjelden nå 230 prosent av husholdningers disponible inntekt. Vi glemmer ofte at nedbetaling av gjeld er en sikker og lønnsom spareform.

Dersom du har lån bør alle andre investeringer gi høyere avkastning enn lånerentene. Har du mye gjeld bør du derfor vurdere å redusere sårbarheten for de varslede renteøkningene, fremfor å utsette privatøkonomien din for risikoen som følger andre sparealternativer.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen