Vi har blitt medlem av Norsk Crowdfunding Forening!

Bransjeforeningen skal aktivt jobbe for bedre rammevilkår og større kunnskap rundt crowdfunding i Norge.

Target ble i november tatt opp som medlem av Norsk Crowdfunding Forening. Bransjeforeningen har 18 medlemmer og jobber for å øke interessen for og kunnskapsnivået om crowdfunding i Norge. Proaktivt arbeid inn mot myndigheter og funksjonen som selvregulerende aktør i bransjen står også på foreningens arbeidsliste.

Å jobbe for å oppnå gode rammevilkår er viktig, spesielt siden crowdfunding fortsatt er relativt nytt i Norge. Mange små og mellomstore bedrifter passer ikke inn i bankenes kredittmodeller, men de kan passe godt inn hos crowdfundingselskapene ettersom disse er underlagt andre regler blant annet med tanke på kapitaldekningskrav.

Samtidig er det viktig at bransjen selv opptrer ryddig og korrekt slik at crowdfunding blir ansett som en seriøs bransje. Foreningen spiller en viktig rolle i den sammenheng.

Vi i Target takker for at vi ble tatt opp i foreningen og ser frem til et godt og langvarig samarbeid!

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen