Hvilken risikotype er du?

Ser du for deg en rask vei til rikdom, eller er du mer opptatt av å opprettholde kjøpekraften?

Hva du ønsker å bruke pengene dine på, når du trenger dem og hvor villig du er til å ta risiko har mye å si for hvordan du bør spare og investere. Forventer du høy avkastning må du regne med å ta høyere risiko. Har du et mer edruelig (annet ord) forhold til hvor raskt pengene vil vokse kan du nøye deg med tryggere plasseringer og kose deg med at pengene øker i verdi i noe lavere tempo.

Rask vei til rikdom?

Noen tar stor risiko for å kunne nå målene sine raskt. Her er det ofte bare to mulige utfall. Enten tjener du mye penger, eller så går du på en økonomisk smell du må slite med i mange år. Det var dette som skjedde med Einar Aas og formuen hans høsten 2018

Det er særlig yngre mennesker som er de mest risikovillige. Uten en økonomisk buffer og med lite forståelse for begreper som børskrakk, finanskriser og nedgangstider ser mange for seg en rask vei til rikdom.

Investeringer i aksjer og kryptovaluta – ofte med høy belåningsgrad – er eksempler på investeringer med stor risiko.

Har du lest: Bør du investere i aksjer eller crowdfunding?

Eller stabil positiv avkastning?

Etter hvert som alderen øker er det helt normalt at villigheten til å ta risiko synker. Vi har lært av feilene vi har gjort og fokuserer mer på hva vi risikerer å tape. Skulle det gå dårlig med investeringene i 60-årsalderen har du også færre år på å hente inn det tapte. Målet for denne livsfasen er helst å skape en stabil positiv avkastning.

Investeringer i aksjefond og rentefond, med lav eller ingen belåning, er eksempler på plasseringer som kan passe her.

Nærmer du deg pensjonsalder er det viktig å sikre god økonomi og likviditet fra du slutter i arbeidslivet. Mange selger seg derfor ned i fond og setter pengene på høyrentekonto i banken. Her er de trygge og lett tilgjengelige. For å holde tritt med inflasjon og skatt kan det være lurt å plassere noe av formuen i rentefond eller crowdfunding, med fast avtalt rente og sluttdato for tilbakebetaling.

Vil du lære mer om investeringer? Vi har skrevet en investeringsguide for deg. Her får du en introduksjon til de vanligste sparealternativene og en rask innføring i hva du bør vurdere før du investerer. 

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen