Hvordan lager du en god portefølje?

Skal du investere et par hundre tusen kroner, men er usikker på hvordan du skal gjøre det? Da er du ikke alene.

Å sette sammen en god portefølje kan være utfordrende. Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Det første du bør ta stilling til er sparehorisonten. Hvor lenge ønsker du å binde investeringene? Seks måneder? Fem år eller mer? Deretter er det viktig å definere hva du prøver å oppnå. Er målet å bli rik og er du villig til å tape investeringen hvis det ikke går veien? Eller er du blant dem som er fornøyd med en avkastning som tilsvarer inflasjon og skatt?

Tidshorisont, mål og risikovilje avgjør hvordan du bør investere. Derfor bør man tenke nøye over dette når man skal sette sammen porteføljen.

Investeringsalternativene

Trenger du pengene om et halvt år kan det være lurte å sette pengene på høyrentekonto. Finansportalen gir deg oversikt over hvilke banker som gir høyest rente. Alternativt kan du sette pengene i pengemarkedsfond, som over tid forventes å gi noe høyere avkastning enn det du får på høyrentekonto.

Kan du avse pengene i mer enn fem år finnes det mange muligheter. For de fleste med en langsiktig sparehorisont vil det være riktig med aksjer eller aksjefond i porteføljen. Porteføljens aksjeandel er kanskje den aller viktigste beslutningen du tar. En tommelfingerregel er at jo større andel av porteføljen du plasserer i aksjer, desto høyere avkastning kan du forvente i løpet av noen år. Medaljens bakside er imidlertid at denne delen av porteføljen mest sannsynlig vil falle mest i dårlige tider. Derfor kan det være smart å spre aksjeinvesteringer på flere bransjer og land, og gjerne velge fond i stedet for enkeltaksjer.

Obligasjonsfond står i en mellomklasse i forhold til bankinnskudd og aksjer. Obligasjonsfond forventes å gi høyere avkastning enn du får gjennom plasseringer i banken, og det er mindre risikabelt enn investeringer i aksjemarkedet. Slike plasseringer hører derfor naturlig hjemme i mange porteføljer.

Har du lest: Slik kan du diversifisere porteføljen med lånebasert crowdfunding.

Ønsker du løpende utbetalinger?

Ønsker du løpende utbetalinger kan investeringer i enkeltobligasjoner eller lån være gode alternativer. Mange børsnoterte selskaper utsteder obligasjonslån, men her er det gjerne minsteinvesteringer på en million kroner eller mer. For de som ønsker å plassere mindre beløp som gir løpende utbetalinger kan det være interessant å se på lån som tilbys gjennom ulike crowdfundingplattformer.

Aksjer som deler ut høyt utbytte kan også være fornuftig dersom du ser etter investeringer som gir utbetalinger underveis. Vær likevel oppmerksom på at det, i motsetning til obligasjoner og crowdfunding-lån, ikke er avtalt hvor mye som skal deles ut.

Husk å rebalansere porteføljen

Til slutt bør du lage en regel for hvor ofte du skal rebalansere porteføljen. Minst én gang i året bør du se på hvor stor andel de ulike investeringstypene utgjør, ellers så risikerer du at risikoen har blitt større eller mindre enn du ønsker (utviklingen på børsen styrer aksjeandelen). Redusert risiko er jo i prinsippet positivt, men det har dessverre den konsekvens at porteføljen kan stige mindre i verdi enn om den var sammensatt slik du opprinnelig så for deg.

Lykke til med dine valg!

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen