Bør du investere i aksjer eller crowdfunding?

Crowdfunding er et voksende alternativ til aksjesparing. Men hvordan er avkastningen, og hvilke fordeler og ulemper har de to investeringstypene?

La oss først se på tallene. Hovedindeksen på Oslo Børs har siden den ble etablert i 1996, og til utgangen av 2018, hatt en snittavkastning på 9,5 prosent. Har du kun fått med deg de siste fem årene, vil du ha hatt en snittavkastning på knappe 8 prosent. Tilsvarende historikk for norske crowdfundinglån eksisterer ikke, men den avtalte renten på lån til eiendomsselskaper ligger gjerne på rundt ti prosent. Omtrent det samme som snittavkastningen på Oslo Børs siden 1996.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette er den avtalte renten. Som investor i crowdfundinglån må du regne med at noen av investeringene ikke går som forventet. Du bør derfor regne med lavere avkastning enn det som er avtalt for hvert enkelt lån.

Så da er det kanskje opplagt at du bør investere i aksjer?

Fullt så enkelt er det nok ikke.

Riktignok har den historiske avkastningen vært på linje med det du i dag kan oppnå i renteinntekt fra et crowdfundinglån. I store deler av den nevnte perioden har imidlertid rentenivået vært høyere enn det er i dag. Det blir derfor riktigere å sammenlikne renten på crowdfundinglån med børsoppgangen de siste fem årene, som er i underkant av åtte prosent.

Tåler du store svingninger?

En fordel med å investere i lån fremfor aksjemarkedet, er at du kan velge investeringer med løpende renteutbetalinger – og et tilbakebetalingstidspunkt som passer deg. Sitter du derimot med aksjefond, må du bestemme deg for når du skal selge fondsandeler. Da tvinger ofte tanker som «bør jeg selge i dag, eller kommer børsen til å stige» seg fram.

En annen ting er at børsens årlige avkastning er et gjennomsnittstall. Noen år stiger børsen, mens den andre år faller kraftig. Dersom du for eksempel investerte i aksjemarkedet sommeren 2007, måtte du ha ventet i mer enn seks år før verdien av investeringene hadde hentet seg inn igjen. Underveis var det finanskrise, og Oslo Børs falt mer enn 60 prosent.

Hadde du greid å sitte gjennom denne perioden?

For investorer som aksepterer store svingninger, og tåler å se investeringene falle i perioder, kan det være lurt å investere i aksjemarkedet. Synes du derimot at slike svingninger blir for tøffe, vil det være fornuftig å vurdere andre investeringsalternativer.

Dette dreier seg ikke om hva som er riktig og galt, men om hva som passer best til dine sparemål, din tidshorisont, og ikke minst din evne til å sitte igjennom perioder med børsfall.

Børsfall kommer nemlig innimellom. Du vet bare ikke når.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen