Hvorfor snur banken ryggen til mange gode prosjekter?

Stadig flere mindre bedrifter sliter med å få låne pengene de trenger for å vokse – eller rett og slett for å sikre driften. Heldigvis finnes det alternative løsninger til banklån.

Ønsker du å låne penger til boligkjøp? Det er som oftest uproblematisk. Leder du en liten bedrift som trenger kapital til videre vekst? Da må du regne med å få nei fra banken. Årsaken er enkel: Strengere krav til egenkapital i bankene gjør det mer lønnsomt å låne ut penger til privatpersoner som vil kjøpe leilighet.

Strengere myndighetskrav

Norske banker må ha mer penger i hvelvet nå enn da finanskrisen rammet markedet i 2008. Som følge av Basel III-regelverket stiller norske myndigheter strengere krav til bankenes evne til å tåle fremtidige utlånstap. Økte krav til egenkapital, bedre tilsyn og større kontroll over finansinstitusjoner gjør at man i dag er bedre rustet for å møte en ny krise.

Det er i utgangspunktet bra. Men for mindre bedrifter, som er selve ryggraden i norsk økonomi, har disse kravene gjort det vanskeligere å finansiere gode prosjekter.

Heldigvis finnes det alternative finansieringsløsninger.

Crowdfunding åpner døren for mindre bedrifter

Som bedriftseier kan man alltids hente inn mer egenkapital. Ulempen med det er at man må dele overskuddet, og potensielt miste kontrollen over selskapet. De færreste av oss ønsker det. Man kan også låne penger gjennom obligasjonsmarkedet. Den døren er imidlertid som oftest stengt om du ikke ønsker å låne 30-100 millioner kroner.

Små- og mellomstore bedrifter har dermed en utfordring når de skal hente kapital.

Her kommer crowdfunding inn som en ny, god finansieringskilde. Crowdfunding er allerede godt etablert globalt sett, og markedet er raskt voksende i de fleste europeiske land. Enkelt forklart dreier det seg om at de med penger støtter de med idéer og arbeidskraft. Digitale plattformer kobler tilgjengelig kapital med gode prosjekter.

Crowdfunding kan være et godt alternativ for mindre bedrifter som får nei fra banken.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen