Hva er best: Eiendomsaksjer, fond eller eiendomslån?

Tror du på fortsatt positiv utvikling i eiendomsmarkedet, men mangler kapital til å kjøpe? Eller kanskje du ikke har tid til utleie og vedlikehold?

Investeringer i eiendomsaksjer, eiendomsfond eller eiendomslån kan være gode alternativer for deg som ønsker å investere mindre beløp i eiendomsmarkedet, uten å kjøpe eiendom. Mulighetene er mange, men forskjellene er større enn mange er klar over.

Hva innebærer de ulike alternativene av risiko? Og hva passer best for deg?

Eiendomsaksjer

På Oslo Børs kan du handle ni eiendomsaksjer. Entra, Olav Thon Eiendomsselskap, Selvaag Bolig og Solon Eiendom er kanskje de mest kjente. Her finner du selskaper som eksponerer seg mot ulike deler av eiendomsmarkedet og på den måten gir deg ulik risiko. En fordel med børsnoterte aksjer er at kjøp og salg er enkelt. De kan for eksempel handles gjennom nettmegleren Nordnet.

Innenfor eiendomsaksjer er det også en del unoterte aksjer. Dette er gjerne selskaper som eier kun én eiendom, som ofte er utleid på langsiktige kontrakter og skal gi sikre inntekter. Vurderer du å investere i unoterte aksjer bør du ha noen års tidshorisont på investeringen. Vær oppmerksom på at det de siste årene har vært en del negativt fokus på noen av aktørene som tilbyr handel i slike aksjer. Det er også viktig å være klar over at aksjer i selskaper som kun eier én eiendom noen ganger omtales som eiendomsfond – selv om det å investere i slike aksjer ikke gir den risikospredningen fond gir.

Har du lest: Bør du investere i aksjer eller crowdfunding?

Eiendomsfond

For mange kan investering i eiendomsfond være et godt alternativ. Har du aksjehandelskonto i for eksempel Nordnet, kan du kjøpe og selge eiendomsfond fra Skagen og Odin like enkelt som du handler aksjer på Oslo Børs. Du kan naturligvis også handle direkte på forvalternes hjemmeside. Det er gjerne enklest om du ikke allerede har en aksjehandelskonto. Flere av fondene har steget betydelig mer enn Oslo Børs de siste årene, og har god rating hos Morningstar.

Investering i eiendomsfond gir deg automatisk risikospredning i forhold til om du kjøper enkeltaksjer. De er også enkle å selge hvis du skulle ønske det. En ulempe er at forvalterne tar seg godt betalt. Det er en type kostnad mange ikke tenker over ettersom den allerede er belastet når de forteller hvordan fondet har utviklet seg. Hvor stor denne kostnaden er skal imidlertid fremgå i beskrivelsen av fondet.

Eiendomslån

Investering i eiendomslån har tidligere vært forbeholdt store investorer, men gjennom crowdfunding åpnes dette markedet nå også for mindre investorer. Slike investeringer skiller seg fra aksjer og fond ved at det er avtalt hvilken avkastning du som investor skal få. Mange liker også at det er avtalt når du skal få utbetalt rentene. Er du fornøyd med avkastningen på lånet kan dette være noe for deg.

Ikke glem at heller ikke slike investeringer er risikofrie. Men med den pantesikkerheten eller garantien mange av disse lånene har, bør sannsynligheten for å tape penger likevel være lavere.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen