Slik kan du diversifisere porteføljen med crowdfundinglån

Lånebasert crowdfunding kan være et effektivt verktøy for å redusere risikoen i din investeringsportefølje.

De fleste er enige om at det er smart å fordele investeringene sine på flere case og ulike aktivaklasser. Å ha alle eggene i én kurv er sjelden lurt. Ved å investere i produkter som påvirkes forskjellig av ulike hendelser – eller til og med utvikler seg motsatt av hverandre – kan du forvente samme avkastning til lavere risiko.

Å selge både paraply og solkrem er et klassisk eksempel på dette.

Det er imidlertid ikke all verdens hjelp i å spre risikoen innenfor samme aktivaklasse. Har du kjøpt 20 forskjellige norske aksjer, må du regne med at verdien av disse faller dersom aksjemarkedet faller. Spesielt dersom du har holdt deg til kun én sektor, som olje eller finans. 

Fordeler du derimot investeringene på ulike typer aktivaklasser, har du langt bedre muligheter til å skape en portefølje som er robust. Gull har for eksempel hatt en tendens til å stige i verdi når usikkerheten øker og aksjemarkedet faller. De siste årene har vi sett det samme med Bitcoin.

Investeringer i crowdfundinglån kan forventes å utvikle seg relativt upåvirket av aksjemarkedenes oppgang eller fall og hvordan råvaremarkedene utvikler seg. Dette er viktige egenskaper som kan bidra til at du faktisk oppnår bedre risikojustert avkastning på din portefølje.

Har du lest: Hvordan lager du en god portefølje?

Hva så hvis du kun investerer i lånebasert crowdfunding? Normalt er ikke det å anbefale, men ettersom det eksisterer historiske data kan det være interessant å se på tallene:

Geir Atle Bore i FundingPartner presenterte under et seminar i juni 2019 tall fra Storbritannia. De viser at nesten alle investorene som investerte i crowdfundinglån til minst ti bedrifter tjente penger etter at kostnader og eventuelle tap var trukket fra.

To tredjedeler av investorene hadde en avkastning på mellom fem og åtte prosent, og kun 0,1 prosent tapte penger på sin portefølje. Å spre utlånene på flere prosjekter er dermed svært viktig, også om du kun investerer i crowdfundinglån.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rull til toppen